හොරෙන් ගෙන ආ කසළ බහාලුම් 130 ක් සොයා ගනී

0
74රේගුවේ ඇස් වසා ගෙන්වන ලද කසළ බහාලුම් 130 ක් කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ කම්හල් භූමියක තිබිය දී මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් සොයා ගෙන ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here