හොඳම නිළිය වෙන්න තිබූ මගේ හොඳම කාලේ මට මේ සම්මානය ලබා දුන්නේ නෑ… සේමිණී ඉද්දමල්ගොඩ

0
103
සේමිණී අපි හිතුවා විශාල සතුටක් ඇති කියලා ලොකු විශේෂත්වයක් නෑ… වෙනදා වාගේ තමා..‘ නෑ මං කීවේ ඔබට ලැබුණු සම්මානය එක්ක. සතුටක් තියෙනවා. හැබැයි අර ඔබ කියූ විශාල සතුට එක්ක නෙමේ… ඇයි එහෙම ඔබ කියන්නේ, හොඳම නිළිය වෙනවා කියන‍්නේ මොනතරම් සතුටක් ද? ඔව් ඇත්ත… ඔබ කීවා හරි.. නිළියකට හොඳම නිළිය වීම ලොකු සතුටක් එහෙම නම් ඇයි, […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here