සළුසල ආයතනයේ වන්දි ගෙවීමට දුන් ලක්ෂ 75 ක් ආගියඅතක් නෑ

0
50ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන ලද ලංකා සළුසල ආයතනයේ වන්දි ගෙවීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් වෙන් කළ රුපියල් කෝටි 34 ක් අතුරින් රුපියල් ලක්ෂ 75 කට සිදු වී ඇති දේ තවම කිසිවෙකුත් නොදන්නා බව වාර්තා වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here