ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් 16 වෙනිදා

0
63ශ්‍රී ලංකාවේ මීළඟ විධායක ජනාධිපතිවරයා තෝරාගැනීමේ මැතිවරණය නොවැම්බර් 16 වෙනි දින පවත්වන බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here