ශත 75 ක් අරගෙන කොළඹ ඇවිත් ජීවිතය දිනූ නවලෝක මුදලාලිගේ කතාව

0
90
සුල්තානගොඩ කළු මහත්තයා නොහොත් හේවා කොමනගේ ධර්මදාස මහත්තයා ගැනයි ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ. එහෙම කිව්වට කාගෙවත් මතකයට එන එකක්නම් නෑ.. එහෙනම් මෙහෙම කියමු ,එච් .කේ .ධර්මදාස නොහොත් ” නවලෝක මුදලාලි ” (මේ ඉන්නේ අපේ කාලයේ චුල්ල සෙට්ටි සිටුතුමා කිව්වොත් වැරදි නැහැ ) 1920 ජුනි මස 20 වෙනිදින මාතර සුල්තානගොඩ වරකපිටිය වත්තේ ජන්ගිරිස් අප්පුහාමිටත් මද්දුම හාමිනේටත් […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here