විශ්වාස භංගයෙන් ආණ්ඩුව ජයගනී

0
118ආණ්ඩුවට එරෙහිව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඉදිරිපත් කළ විශ්වාසභංග යෝජනාව වැඩි ඡන්ද 27 කින් පරාජයට පත් විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here