නොමිලේ ප්‍රතිකාර අමතන්න – 0773373615 / 0720789070

වර්තමානයේ අම්මාවරු න් ගෙදර බුදුන් වන්නේද?

හිසට ඇත තැබූ සැනින් දහදෙනෙකුට පෙනීම ලබාදුන් විශ්මිත වෙදමහතා

මගුල මර උගුල කරගන්නා වර්තමාන පරපුරේ අභාග්‍යය

කිහිලි කරුවෙන් පැමිණි රෝගියා තප්පර 30 න් සුවවී තනිව ඇවිද යයි.

ඇත තැබූ සැනින් සුව වන මාගේ වෙදකමේ, මගේ තෙලෙහි බලය අත්විඳින්න

කිහිලි කරුවේ වාරුවෙන් පැමිණි තරුණයා තප්පර 30 න් සුවවී තනිව ඇවිද යයි.

විනාඩි අටකින් දහ දෙනෙකුට පෙනීම ලබා දුන් වෙදකම

සැත්කම් කලත් අසුනේ නැති කනට විනාඩියෙන් ඇසීම ලබාදෙයි.

වෝකරයේ අධාරයෙන් පැමිණි මව තත්පර 10 න් තනිව ඇවිදයයි.

එසවීමට බැරිවූ අත විනාඩි දෙකෙන් ඔසවයි

vishwanath wedamahatha

විශ්වනාත් වෙදමහතාගේ විශ්මිත වෙදකම්.

vishwanath weda mahaththaya

අස් පෙනීමේ සතුටට වේදමහතාට බුදුබව පැතු හාමුදුරුවෝ