විදුලිබල සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත විවාදයට පෙර ඉල්ලා අස්කරගනී

0
74පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (6) විවාදයට ගැනීමට නියමිතව තිබූ ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සභානායක ඇමති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසින් ඉල්ලා අස්කරගැනීම හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව පැය එක හමාරකට සීමා විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here