ලුයිස් ලුලාට නිදහස

0
79දූෂණ චෝදනා මත බන්ධනාගාර ගතකර සිටි බ්‍රසීලයේ හිටපු ජනපති ලුයිස් ලුලා නිදහස් වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here