රුධිරය කලාවක් කරගත් අපේ කාලේ තරුණයා – Photos

0
80
තමන්ගේ රුධිරය යොදාගන සිතුවම් මවන තරුණයෙක් ගැන අපිට අහන්න ලැබුණා. ඔහු නමින් සමීර ශාක්‍ය රත්නායක. මේ තරුණා තමන්ගේ කලාව ගැන මේ විදියට අදහසක් පළ කර තිබුණා. 👉👉 💉💉ලේ කියන්නේ ගොඩක් වටින දෙයක්…. ඇගේ දුවන ලේ පිටතට එනවා දකින්න මිනිස්සු හරි අකැමතියි… ඒක අසුබයි…පිලී ගඳයි… අප්පිරියයි… බයයි… වේදනාවයි… ගොඩක් අය එකේක වා ගොඩාක් කියනවා… හොද… නරක… […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here