රජයට එරෙහිව නුවරඑළියේ උද්ඝෝෂණයක්

0
45රට ඇමරිකන් කොළණියක් බවට පත්කරන ගිවිසුම් වහාම හකුලා ගන්නා ලෙස හා අන්තවාදී ත්‍රස්ත කල්ලිවලට උදව් කරන ලද මුස්ලිම් දේශපාලඥයන් වහාම අත්අඩංතුවට ගන්නා ලෙස රජයට බල කරමින් නුවරඑළිය නගරයේදී අද (15) උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්විණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here