යාපනය දිස්ත්‍රික්කයට පැන වූ පොලිස් ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙනතුරු දීර්ඝ කෙරේ

0
9


COLOMBO (News 1st) – යාපනය දිස්ත්‍රික්කයට පනවා ඇති පොලිස් ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙනතුරු දීර්ඝ කර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

The post යාපනය දිස්ත්‍රික්කයට පැන වූ පොලිස් ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙනතුරු දීර්ඝ කෙරේ appeared first on Sri Lanka News – Newsfirst | Breaking News and Latest News provider | Political | Sports | International | Business.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here