“මේ වෙද්දි ගණිකාවෝ 300 කට වැඩිය ඇසුරු කරලා තියෙනවා.ලක්ෂ තුනකට වැඩිය වියදම් වෙලා ඇති..බුදුන් වදිද්දි හැමදාම හිතනවා ආයෙනම් යන්නේ නෑ කියලා. ඒත් මේක මහ කරුමයක්”

0
85
ජීවිතේ කියන්නේ හරි පුදුම දෙයක්. සමහරු ජීවිතේ වරද්දගද්දි තවත් සමහරු ජීවිත ලස්සනට ගෙනියනවා. අපි මේ කියන්න යන්නෙනම් ලස්සනට තිබුණු ජිවිතේ වරද්දගත්තු තරුණයෙකුගේ හෙළිදරව්වක් ගැනයි. මේ ඔහු වෙබ් ගොසිප් අපට කළ කතාවයි. ඔයා කවුද..? මම හොඳ රස්සාවක් කරන ලස්සනට ජීවත් වෙන්න හදන කෙනෙක්. හරි අපිට කළෙින්ම කියන්න ඇයි ඔබ ජීවිතේ වරද්දගත්තා කිව්වේ… ඔව්.. මම හරි ලස්සනට […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here