‘‘මේ ආණ්ඩුවත් පරණ ගමනේම‘‘

0
28ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඇතුළු ආයතන ගණනාවක ප්‍රධාන තනතුරුවලට දූෂිතයන් පත් කරමින් මේ අණ්ඩුවත් පරණ ගමනම යන බව ඔප්පු කර හමාර යැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රචාරක ලේකම් විජිත හේරත් මහතා අද (26) පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here