මීට කළින් “අතදරුවෙක් වෙලා කුක්කු බොන්න ආසයි” කියපු මර්වින් මෙදා පාර කියපු කතාව !

0
148


කාලෙන් කාලෙට එක එක වැඩකරලා පහුගිය ආණ්ඩුව කාලේ ඉතාමත් ජනපි‍්‍රයම දේශපාලඥයා විදිහට පෙනී හිටපු දේශපාලඥයෙක් තමයි ආචාර්ය මර්වින් සිල්වා කියන්නේ.

ආචාර්ය මර්වින් සිල්වා දින තුනකට පෙර අපූරු වැඩකට සම්බන්ධ වුණා.

මීට කලකට පෙර රූපවාහිනි නාලිකාවක ප‍්‍රසාංගික වැඩසටහනකදී මර්වින් සිල්වා, නිළියකගේ “අතදරුවෙකු වීමට ආසයි” යැයි කල ප්‍රකාශයක් ඔබට මතක ඇති.

මර්වින් සිල්වා දෙරණ නාලිකාවේ ස්ටාර් සිටි වැඩසටහනට සම්බන්ධවෙමින් හරි කතා කිහිපයක්ම කිව්වා.

මෙවර සහභාගි වූ Derana Star City වැඩසටහනේ විශේෂ අවස්ථාව පහතින් බලන්න.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here