මිල සූත්‍රයට අනුව ඉන්ධන මිල ඉහළට

0
99


අද(13) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල සූත්‍රයට අනුව ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට නියමිතය.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 2කින් ද, ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 4කින් ද ඉහළ යනු ඇත. සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 3කින් ඉහළ දමා තිබේ.

ඔටෝ ඩීසල් පැරණි මිලටම ලබාදීමට නියමිතය.

මිල සංශෝධනයට අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 138කි. ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 163ක් ද සුපර් ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 134ක් ද වේ.

මේ අතර ලංකා ඉන්දියානු තෙල් සමාඟම(IOC) ද අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පිරිදි ඉන්ධන මිල ඉහළ දමා ඇත.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 4 කින් ද ලංකා IOC සුපර් ඩීසල් ලීටරයක් රුලියල් 3 කින්ද ඉහළ දමා තිබේ.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here