“මැදමුලනේ වලවිවෙ ජනේලය දැමිම සුද්ද කරලා තියගත්නමි හරි ගෝඨාභයට ජනාධිපතිවරනයෙන් පස්සේ එල්ලෙන්න.”- සමනලි.

0
127


Loading…

//<![CDATA[ (function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById',lp=d.location.protocol,wp=lp.indexOf('http')==0?lp:'https:'; var i=d[ce]('iframe');i[st][ds]=n;d[gi]("M333373ScriptRootC232735")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("”);iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi](“M333373ScriptRootC232735″);}var dv=iw[ce](‘div’);dv.id=”MG_ID”;dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=232735;c[ac](dv); var s=iw[ce](‘script’);s.async=’async’;s.defer=’defer’;s.charset=’utf-8′;s.src=wp+”//jsc.mgid.com/c/n/cnnlanka.com.232735.js?t=”+D.getYear()+D.getMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})(); //]]>

ජනතා විමුක්ති පෙරමුන ප්‍රමුඛ ජාතික ජන බලවෙගය සංවිධානයට අයත් සිවිල් සංවිධාන වල සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරකයින් ගේ හමුවක් පසුගියදා කොළඹදි පැවත්විනි.මෙම හමුව අමතමින් අලුත් පරපුර සංවිධානය නියෝජනය කරන සමනලී ෆොන්සේකා පැවසුවෙ මැදමුලනේ වලවිවෙ ජනේලය කල්තියා පිරිසුදු කරතියා ගැනිම ගෝඨාභය රාජපක්ශට ජනාධිපතිවරනයෙන් පසුව ජනේලයේ එල්ලීමට පහසුවක් වනු ඇති බවයි. 
-ප්‍රියත් සේනාධිර.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here