මාධ්‍ය වාරණයට එරෙහිව ඕස්ට්‍රේලියානු පත්තර මුල්පිටු කළුපැහැයෙන් මුද්‍රණය වෙයි

0
86ජනමාධ්‍ය වාරණයට විරෝධය පළ කිරීමක් වශයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රධාන පෙළේ පුවත්පත් කිහිපයක් සිය මුල් පිටුව කළු පැහැයෙන් මුද්‍රණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here