මහජන බැංකුව කොටස් කර විකුණයි.. පනත පාර්ලිමේන්තුවේ..

0
70


මහජන බැංකුවේ ප්‍රාග්ධනය ඉහල දමා ගැනීම සඳහා බැංකුව සතු කොටස් එහි සේවකයන්ටත් තැන්පත්කරුවන්ට නිකුත් කිරීමට සූදානම් බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.

මෙම කොටස් සේවකයන්ට, තැන්පතුකරුවන්ට හැර පරිබාහිර කිසිවෙකුට ලබා නොදෙන බව ද මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

මුදල් අමාත්‍යංශය විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක සඳහන් වන්නේ බැංකුවේ කොටස් නිකුත් කිරීමේ විධිවිධාන ඇතුළත් මහජන බැංකු (සංශෝධන* පනත් කෙටුම්පත මේ වනවිට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි.

මෙම කොටස් නිකුත් කිරීම කිසිසේත්ම මහජන බැංකුව පුද්ගලීකරණය කිරීමක් නොවන බවද නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here