මයිමූන්: ලංකාවේ කම්කරු පංති සටනේ 'මැලේ' සෙබළිය

0
176එච්. ජී. එස්. රත්නවීර ආණ්ඩුවේ සිංහල පමණක් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තියට එරෙහිව 1957 වසරේ රැස්වීමක් අමතමින් සිටියදී, ඊට පහරදීමට පැමිණි තැනැත්තෙක් මෙල්ල කොට පළවා හරින ලද්දේ ‘මයිමූන්’ විසිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here