“මම අතහැරියේ කුසලානය නෙමෙයි චෙක් එක” – අර්ජුන රණතුංග

0
46
1996 වර්ෂයේ ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය දිනාගැනීමට නායකත්වය සැපයූයේ අර්ජුන රණතුංගයි. තුන්වන ලෝකයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක්, ක්‍රිකට් ලොවේ උසස්ම ජයග්‍රහණය වෙත ඔසවා තැබූ මේ නායකයා ගැන ශ්‍රී ලාංකික අපට අමුතුවෙන් පැහැදිලි කළ යුතු නැත. එමෙන්ම පීඩනකාරී අවස්ථා තුළ දී නුවණ මෙහෙයවිය හැකි ඔහුගේ ගුණය නිසා “කැප්ටන් කූල්” යන නාමයද ඔහුට හිමි විය. ඉතින් අපි මේ කියන්න යන්නේ […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here