බොරු සංඛ්‍යා ලේඛන වලින් ආධාර නැතිව ණයගන්න සිදුවෙලා

0
72මේ රටේ දුප්පත්කමේ ප්‍රතිශතය සියයට 6ක් හෝ 7ක් මට්ටමක තියනවා කියා සංඛ්‍යා ලේඛන ජිල්මාට් එකක් පසුගිය රජය ක්‍රියාත්මක කළ නිසා අද අපේ රටට අධාර උපකාර කිරීම නතර වී ගිණි පොළියට ණය ලබා ගැනීමට සිදුවී ඇති බව නිවාස හා ඉදිකිරීම් ඇමැති සජිත් පේමදාස මහතා (22) හම්බන්තොටදී කීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here