පොම්පවල දෝෂයකින් නෞකාවේ තෙල් ඉවත් කිරීම නවතී

0
103රූමස්සල කන්දේ ගල් පරයක හැපී අනතුරට ලක්වූ නෞකාවේ තෙල් ඉවත් කිරිමේ කටයුතු පොම්පවල සිදුවූ දෝෂයක් හේතුවෙන් අද (21) තාවකාලිකව නතර කිරීමට සිදුවු බව නැව් සමාගමේ නියෝජිතයෙක් පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here