පේරාදෙණිය සරසවියට නව උපාධි පාඨමාලා 2ක්

0
78ලබන වසරේ සිට පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයට නව උපාධි පාඨමාලා 2ක් හඳුන්වා දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here