‘ප්‍රතිපත්තියක් ඇති ඕනෑම සන්ධානයක නායකයකුට සහය දෙනවා’

0
52එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා කවුද කියා අදාළ නොවන බවත් අදාළ වෙන්නේ සන්ධානයක් එක්ක හරි ප‍්‍රතිපත්තියක් ඇතිව ආණ්ඩුවක් හදන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක් පමණක් බවත් ප‍්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා කොළඹදී පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here