ප්‍රංශය – ඇමෙරිකා ඩිජිටල් බදු ගිවිසුමකට එළඹෙයි

0
147ප්‍රංශය සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ඩිජිටල් බදු ගිවිසුමකට එළැඹුණේ යැයි ප්‍රංශ ජනාධිපති එමානුවෙල් මැක්රෝන් සඳුදා පැවැසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here