පලාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන්න ජනාධිපති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් අසයි.. තීන්දුව දෙසතියකින්.. (ජනාධිපතිවරණය කල් යයි..?)

0
38


පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසීම සිදුකර තිබේ.

ඒ අනුව ඒ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එළඹෙන 23දා කරුණු සලකා බැලීමට නියමිතය.

ඒ පිළිබඳ ලිඛිත දේශන ඇතොත් 21 වැනි දින හෝ ඊට පෙර ඉදිරිපත් කරන්නැයි ශේ‍්‍රෂ්ඨාධිකරණය විසින් දැනුම් දී තිබේ.

ජනාධිපතිවරයා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසා ඇත්තේ සීමා නිර්ණ කමිටු වාර්තාව ඉදිරිපත් කර නැති අවස්ථාවක පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමට ඇති හැකියාව සම්බන්ධයෙනි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය එළැඹෙන 30 වැනිදා හෝ ඊට පෙර දැනුම් දෙන ලෙසද ජනාධිපතිවරයා දැනුම් දී ඇත.

කෙසේ වෙතත් මෙම උත්සාහය සම්බන්ධයෙන් සිය අප්‍රසාදය පළ කරමින් විපක්ෂය සඳහන් කරන්නේ මෙය ජනාධිපතිවරණය කල් දැමීමට සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ ප්‍රචාරක වැඩපිළිවෙළ අඩපන කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here