නියෝජ්‍ය පොලිස්පති පුරප්පාඩු 09ක් පුරවයි

0
88ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන් නව දෙනකු නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් ලෙස උසස් කිරීමට ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව අද (18) තීරණය කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here