‘දෝෂාභියෝගය ගැන ධවල මන්දිරයේ ප්‍රකාශය වැරදියි’

0
112ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මහතාගේ හෝ ඔහුගේ පරිපාලනය හෝ කාර්යමණ්ඩලය හෝ දෝෂාභියෝග ක්‍රියාවලියට සහාය නොදෙන බව දන්වමින් ධවල මන්දිරය එවන ලද ලිපිය ‘පැහැදිලිවම වැරැදි’ බවත් එය ‘කරුණු සැඟවීමට ගන්නා ලද තවත් නීතිවිරෝධී උත්සහායක්’ බවත් නැන්සි පෙලොසි මහත්මිය සඳහන් කළාය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here