‘දේශගුණ විපර්යාසවලින් නිදහස් වන ආකාරයත් සිතිය යුතුයි’

0
55දේශපාලන හා ආර්ථික නිදහස ළඟා කරගන්නාක් මෙන්ම අනාගතයේදී දේශගුණික විපර්යාසවලින් නිදහස් වන ආකාරයත් සිතිය යුතු බව යැයි මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here