දුම්රිය සේවක වර්ජනය තවදුරටත්

0
53


ඊයේ(30) දින දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සහ වර්ජනවලට විසඳුම් ලබාදීම පිනිස පත්කළ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුව අතර පැවති සාකච්ඡා අසාර්ථක වීම හේතුවෙන් තව දුරටත් දුම්රිය වර්ජනය ක්‍රියාත්මක වේ.

ඒ අනුව 6 වැනි දිනටත් දුම්රිය වර්ජනය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ.

ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවලදී සාධනීය විසඳුම් ඉදිරිපත් නොවීම හේතුවෙන් තව දුරටත් වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරන බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සඳහන් කරයි.

වැටුප් විශමතාව ඇතුලු ගැටළු කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් පසුගිය 25 වැනිදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මෙම අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනය කැඳවා තිබිණි.

කෙසේ වෙතත් විශ්‍රාමික දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන් 20කට වැඩි පිරිසක් නැවත සේවයට කැඳවා ඇති අතර කාර්යාල දුම්රිය 10ක් පමණ ඊයේ සිට ධාවනයට යොදවා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here