ජර්මනියේ වෙඩි තැබීමකින් දෙදෙනෙකු මරුට

0
85ජර්මනියේ හාලේ නගරයේ වෙඩි තැබීමකින් දෙදනෛකු මියගොස් ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here