චීන මහා ප්‍රකාරයේ කොටසක් යළි විවෘතයි

0
91


කොවිඩ් 19 වෛරසය නිසා සම්පූර්ණයෙන වසා දැමූ ලෝක ප්‍රකට චීන මහා ප්‍රකාරයේ කොටසක් අද දිනයේ සිට නැවතත් නරඹන්නන් වෙනුවෙන් විවෘත කිරීමට චීන රජය කටයුතු කර ඇත.

 

චීන මහා ප්‍රකාරයේ නරඹන්නන් අතර ප්‍රකටම කොටසවන මෙම කොටස අද සිට සෑම දිනකම උදෑසන 9 සිට සවස 4 දක්වා විවෘතව තැබේ. පරීක්ෂා කිරීම් වලින් අනතුරුව නරඹන්නන් ප්‍රාකාරය තුළට ඇතුළු කිරිමට කටයුතු යොදා ඇතැයි සදහන් වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here