ගුවන් තොටුපළ අවට සරුංගල් යැවිම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක්

0
82


දෛනිකව ගුවන් මෙහෙයුම් සිදුකරන ජාත්‍යන්තර සහ අභ්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ අවට ඉහළ අහසේ කිලෝමීටර් 5ක දුර ප්‍රමාණය තුළ සරුංගල් යැවීම නීතිවිරෝධී සහ දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව ගුවන් තොටුපළ කළමණාකරු එච්.එස්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා පවසා තිබේ.

මෙම දිනවල පවතින සුළං සහිත කාලගුණයත් සමඟ බොහෝ පිරිස් සරුංගල් යැවීමේ නිරතවන අතර ගුවන් තොටුපළ ආශ්‍රිතව එම කටයුතු සිදුකිරීම ගුවන් මෙහෙයුම් සඳහා දැඩි බාධා ඇතිකරන්නක් සහ අනතුරුදායක කටයුත්තක් වේ. උඩු ගුවනේදී සරුංගල් සහ ඒවයේ නූල් ගුවන් යානාවල අවර පෙතිවල, ජෙට් ඇන්ජින් ඇතුළු විවිධ කොටස්වල සිරවිය හැකි බැවින් එය ගුවන් අනතුරු සිදුවීමට සහ ගුවන් යානාවලට හානි සිදුවීමට හේතු විය හැක.

එබැවින් කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ, මත්තල මහින්ද රාජපක්ෂ ගුවන් තොටුපල මෙන්ම රත්මලාන, පලාලි, සීගිරිය, කොග්ගල ඇතුළු අභන්තර ගුවන් තොටුපලවල් අවට ද සරුංගල් යැවීමේදී සැළකිළිමත් වන ලෙස හෙට්ටිආරච්චි මහතා අවධාරණය කර ඇත.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here