ගුරු – විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති අද සිට අකුරට වැඩ

0
17


COLOMBO (News 1st) – ගුරු – විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති අද සිට අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වේ. ඒ, වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමිනි. ගුරු – විදුහල්පති වෘත්තිය සමිති ඊයේ අසනීප නිවාඩු දැමීමේ වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත විය. ඒ හේතුවෙන් සියලු පාසල්වල අධ්‍යයන කටයුතුවලට දැඩි බාධා එල්ල විය.

The post ගුරු – විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති අද සිට අකුරට වැඩ appeared first on Sri Lanka News – Newsfirst | Breaking News and Latest News provider | Political | Sports | International | Business.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here