ගුරුකන්ද කෝවිල ගැන දුන් තීන්දුව තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

0
89මුලතිව් ගුරුකන්ද පුරාණ රජමහා විහාරයේ පිහිටි කෝවිල වෙනුවෙන් මුලතිව් මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ලබා දුන් තීන්දුව බලරහිත කරමින් අද (10) වවුනියාව මහාධිකරණ විනිසුරු ආර්.කන්නන් මහතා විසින් එම තීන්දුව තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here