ග්‍රීසියේ උතුරුදිග ඇතිවූ සුළි කුණාටුවකින් හත්දෙනෙක් මරුට

0
57ග්‍රීසියේ උතුරුදිග ඇතිවූ සුළි කුණාටු තත්ත්වයක් හේතුවෙන් සංචාරකයින් හය දෙනකු ඇතුළු පුද්ගලයින් හත්දෙනකු මියගොස් ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here