ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ සංගමයෙන් මැතිවරණ කොමිසමට පැමිණිල්ලක්

0
75නව ප්‍රජාතාන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂකවරයාගේ මැතිවරණ ප්‍රවර්ධන කටයුතු සඳහා ග්‍රාම නිලධාරීවරයෙකුගේ චරිතය යොදා ගෙන නිර්මාණය කර ඇති දැන්වීමක් වහාම ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා ග්‍රාම නිලධාරී සංගමය අද (08) වැනිදා මැතිවරණ කොමිසම වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ බව එම සංගමයේ සභාපති කේ.ඩී.එස්.කොඩිකාර මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here