කැනඩාවේ මහ මැතිවරණය ඔක්තෝබර් 21 ක

0
104ඔක්තෝබර් මස 21 වැනිදා මහ මැතිවරණය පැවැත්වෙන බව කැනඩා අගමැති ජස්ටින් ටෲඩෝ ප්‍රකාශ කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here