කැනඩාවේ මහ මැතිවරණය ඔක්තෝබර් 21

0
66ඔක්තෝබර් මස 21 වැනිදා මහ මැතිවරණය පැවැත්වෙන බව කැනඩා අගමැති ජස්ටින් ටෲඩෝ මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here