කාශ්මීර අර්බුදයේදී සාධාරණත්වය වෙනුවෙන් චීනයේ සහාය

0
159කාශ්මීර අර්බුදයේදී සාධාරණත්වය වෙනුවෙන් නැගී සිටින බව චීන විදේශ අමාත්‍ය වැන්ග් යී මහතා පැවැසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here