කරේයිතිව් මුහුදේ පාවෙමින් තිබූ බීඩී කොළ තොගයක් නාවික හමුදාව භාරයට

0
38


COLOMBO ( News 1st ) – කරේයිතිව් මුහුදේ පාවෙමින් තිබූ බීඩී කොළ කිලෝග්‍රෑම් 3018 ක් නාවික හමුදාව භාරයට ගෙන තිබේ. ඒ, පාර්සල් 52ක බහා තිබියදී ය. මේ අතර තලෙයිමන්නාරම් ප්‍රදීපාගාරයට උතුරු දෙසින් වූ මුහුදුදේදී පාර්සල් 21 ක අසුරා තිබූ බීඩි කොළ කි‍ලෝග්‍රෑම් 904 ක් ද නාවික හමුදා භාරයට ගෙන තිබේ. වසරේ ගතවූ කාලය තුළ කළ […]

The post කරේයිතිව් මුහුදේ පාවෙමින් තිබූ බීඩී කොළ තොගයක් නාවික හමුදාව භාරයට appeared first on Sri Lanka News – Newsfirst | Breaking News and Latest News provider | Political | Sports | International | Business.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here