ඕස්ට්‍රේලියාවේ ලැව්ගිනි අසාමාන්‍ය ලෙස පැතිරේ

0
76ඕස්ට්‍රේලියාවේ නිව්සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ ලැව්ගිනි පෙර නොවූ ආකාරයෙන් අසාමාන්‍ය ලෙස වර්ධනය වෙමින් පවතින බව බලධාරීහු පවසති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here