ඕස්ට්‍රේලියාවේ ලැව්ගිනි හේතුවෙන් බරපතල හානි

0
64ඕස්ට්‍රේලියාවේ නිව් සවුත් වේල්ස්හි පසුගිය දින කිහිපයේ ඇතිවූ ලැව් ගිනි හේතුවෙන් නිවාස 30ක් පමණ විනාශ වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here