‘එක්සත් ජාතීන්ගේ නිර්දේශ අනුව කාශ්මීර අර්බුදය විසඳන්න’

0
204එක්සත් ජාතීන්ගේ යෝජනා සහ නිර්දේශ මාර්ගයෙන් කාශ්මීර අර්බුදය විසඳීමට පියවර ගන්නැයි එක්සත් රාජධානියේ විපක්ෂ නායක වන ජෙරමි කෝබින් මහතා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here