උතුරු කොරියාව තවත් මිසයිල අත්හදා බැලීමක

0
67උතුරු කොරියාව මිසයිල අත්හදා බැලීමක් සිදුකර ඇතැයි දකුණු කොරියානු ආරක්ෂක අංශ පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here