ඉන්ධන සැපයීම නතරකිරීමේ තීරණය තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

0
131


ඛනිජ තෙල් වෘත්තීය සමිති සහ විශය භාර අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් මහතා අතර පැවති සාකච්ඡාවකින් පසුව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ පෞද්ගලික විදුලි බලාගාර සඳහා ඉන්ධන සැපයීමට තීරණය කර තිබේ.

සාකච්ඡාවේදී ඇතිකරගත් එකඟතා මත ඉන්ධන සැපයීම නතර කිරීමට ගෙන තිබූ තීරණය තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here