ඉන්දීය විදේශ ඇමැති සිංගප්පූරු සංචාරයක

0
60ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එස්. ජයිෂංකර්, සිංගප්පූරු අගමැති ලී සියැන්ග් ලූන්ග් හමුවී දෙරටට බලාපන කරුණු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා පැවැත්වීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here