ඉන්දියාවේ දුම්රිය කොරෝනා ප්‍රතිකාර වාට්ටු කරයි

0
17ඉන්දියාවේ දුම්රිය කිහිපයක් කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන්ට ප්‍රථිකාර කිරීමේ වාට්ටු බවට නවීකරණය කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි එරට බලධාරීහු පවසති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here