ඇමෙරිකාවේ නිව්යෝක් ප්‍රාන්තයත් විද්‍යුත් දුම්වැටි භාවිතය තහනම් කරයි

0
83රසකාරක යෙදූ විද්‍යුත් දුම්වැටි භාවිතය අමෙරිකාවේ නිව්යෝක් ප්‍රාන්තය තුළ තහනම් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here